Werkwijze

Via ons afsprakenformulier kun je ons laten weten dat je een afspraak wilt maken. Wij zullen dan binnen 24 uur contact met je opnemen en binnen twee weken een eerste gesprek plannen.

Wat je voor dit eerste gesprek meeneemt:
– een verwijsbrief van je huisarts
– een geldig identiteitsbewijs
– de gegevens van je ziektekostenverzekering

In het eerste gesprek maken we kennis en nemen we je klachten door. We geven uitleg over onze werkwijze en bekijken hoe we dit het beste bij jou kunnen laten aansluiten. Ook vertellen we over onze kwaliteitsbewaking en we stellen hiervoor enkele extra vragen.

Na het eerste gesprek zullen we een diagnose stellen en een behandelvoorstel uitwerken. In het tweede gesprek zal dit met je worden besproken. We maken dan afspraken over wat we precies willen bereiken, hoeveel gesprekken we plannen en welk type behandeling we willen inzetten.

Vaak zullen we kiezen voor cognitieve gedragstherapie, eenvoudigweg omdat uit onderzoek is gebleken dat dit vaak het beste werkt. Soms ook zullen we kiezen voor EMDR of voor technieken van andere therapievormen. Omdat je er natuurlijk wel achter moet staan, wordt dit allemaal goed besproken. We zullen de behandeling waar mogelijk ondersteunen met inzichten uit de neurowetenschappen en met e-health.

Afspraak afzeggen
Wanneer je een afspraak moet afzeggen, kan dit tot 48 uur van tevoren zonder kosten. Wanneer je korter dan 48 uur vooraf afzegt, brengen we de door ons gemaakte kosten bij je in rekening. Je krijgt hiervoor dan een factuur à 10 euro.

Wachtlijst
Er is op dit moment geen wachtlijst. Wanneer je contact met ons opneemt, zullen we proberen om binnen een maand een eerste gesprek in te plannen en om vervolgens binnen twee weken te beginnen met de behandeling.

We bieden geen acute zorg
Wij zijn géén crisisdienst en we hebben geen acuut behandelteam. We zijn dus niet 24 uur per dag bereikbaar of per direct beschikbaar.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 &17:00. Of je kunt je eigen huisarts inschakelen, die vaak al vanaf 8:00 uur bereikbaar is. Wanneer er acuut hulp nodig is (na 17:00 uur en het kan niet wachten tot 8:00 uur de volgende ochtend), adviseren wij je om contact op te nemen met de huisartsenpost bij het OLVG (hoek ’s Gravesandeplein/Ruyschstraat). Dit doe je in eerste instantie via het centrale telefoonnummer van de Huisartsenpost: (088) 003 0 600. Indien nodig kan de huisartsenpost de Crisisdienst van de GGZ inschakelen.

Niet tevreden?
Wij hechten veel belang aan de tevredenheid van onze cliënten. Hierom vragen we achteraf altijd na hoe de cliënt onze zorg ervaren heeft en wat er nog beter zou kunnen.
Maar het kan natuurlijk gebeuren dat je tijdens de behandeling andere wensen of verwachtingen hebt, dan wat je in therapie krijgt aangeboden. Overleg dat dan in de eerste plaats met je behandelaar, zodat het traject eventueel kan worden aangepast! Als je er samen niet uitkomt, kun je ervoor kiezen om de behandeling af te breken en op zoek te gaan naar een andere psycholoog.

Indien je van mening bent dat de behandelaar zich niet aan de Beroepscode heeft gehouden, dan heb je de mogelijkheid om een klacht tegen de psycholoog in te dienen bij het College van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Meer informatie over deze klachtprocedure vind je hier.

Vanaf 1 januari 2017 worden, in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ), ook meer laagdrempelige mogelijkheden geboden aan cliënten, om te komen tot een bevredigende afhandeling van klachten en geschillen. Hiervoor is onze praktijk aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling van P3NL. Wanneer je een klacht hebt over je behandeling, waar je niet in goed overleg met de behandelaar uitkomt, dan kun je deze kenbaar maken door dit klachtenformulier in te vullen en op te sturen naar de externe klachtenfunctionaris.

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle praktijken voor Basis GGZ verplicht een Kwaliteitsstatuut te hanteren. In dit Kwaliteitsstatuut staat allerlei regelingen beschreven over de werkwijze in onze praktijk. Je kunt dit document hier inzien: Kwaliteitsstatuut 2017

Waar vind je ons?

Borneostraat 38
1094 CL Amsterdam
T: 06 - 8104 8192

Huidige wachttijd

Wij nemen op dit moment
geen nieuwe cliënten aan.
We kunnen nog niet
voorspellen wanneer de
cliëntenstop weer kan
worden opgeheven.

zie verder werkwijze

Contact

_____

T: 06 - 8104 8192
E: info@mvanderhulstpsycholoog.nl

Adres

_____

Borneostraat 38
1094 CL Amsterdam

Wij zijn aangesloten bij...

_____

     VGCt-logo-I     nip