EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een methode om nare ervaringen te verwerken.

In de praktijk houdt het in dat aan de client wordt gevraagd om enerzijds terug te denken aan de nare ervaring en anderzijds de vinger van de therapeut te volgen met de ogen. De therapeut beweegt haar hand heen en weer voor de ogen van de cliënt.

Doordat de client de aandacht dus moet verdelen over twee dingen, wordt het onmogelijk om de volle emotie van de nare herinnering te ervaren. Uiteindelijk zwakt de emotie bij de nare herinnering hierdoor af en kan de ervaring worden verwerkt.

Buiten nare ervaringen, kan EMDR worden ingezet bij de behandeling van bepaalde angsten, bij pijnklachten of bij problemen met het zelfbeeld.

Uitgebreidere informatie over EMDR kun je vinden op de website van de Vereniging EMDR Nederland

Waar vind je ons?

Borneostraat 38
1094 CL Amsterdam
T: 06 - 8104 8192

Huidige wachttijd

Op dit moment hebben we een cliëntenstop.
Waarschijnlijk zullen we pas in december weer ruimte hebben voor nieuwe cliënten

zie verder werkwijze