Kosten & vergoedingen

M. van der Hulst Psycholoog levert zorg binnen de kaders van de Generalistische BasisGGZ. Deze kaders zijn in de wet vastgelegd en komen grofweg neer op het volgende:
– de zorg is gericht op het verminderen van lichte psychische klachten
– de behandeling duurt maximaal 12 gesprekken
– een GZ-psycholoog is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandeling
– de zorg wordt (deels) vergoed door de zorgverzekeraar
– de hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar
– voorwaarde voor vergoeding is dat je een verwijsbrief van de huisarts hebt, die voldoet aan een aantal eisen
– in 2021 geldt er geen eigen bijdrage voor de Generalistische BasisGGZ
– wel is het eigen risico van je zorgverzekering van toepassing

Mogelijkheden voor volledige vergoeding
Voor 2021 zijn met een aantal zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat als jij bij deze verzekeraars bent verzekerd, de behandeling voor jou zonder kosten is. De belangrijkste verzekeraars waarmee een contract is afgesloten zijn:

– Zilveren Kruis
– FBTO
– Interpolis
– OZF
– Avéro Achmea
– DSW 
– Stad Holland
– InTwente
– AON 

–  A.S.R.
– CZ
– National Academic
– Aevitae
– BeSured
– Ditzo
– De Amersfoortse
– Promovendum
– OHRA
– Eno
– Salland
– HollandZorg
– ZorgDirect
– ONVZ
– PNO Zorg
– VvAA
– Zorg en Zekerheid
– Delta Lloyd

Enkele kleine zorgverzekeraars zijn hier niet in opgenomen. Vraag dit na bij de start van je behandeling of bij je verzekering.

Wanneer je bij een andere zorgverzekeraar bent verzekerd, dan wordt je behandeling mogelijk niet volledig vergoed, maar bv voor maar 70%. Het percentage dat wordt vergoed, hangt af van de keuze die je hebt gemaakt bij het afsluiten van je zorgverzekering. Wanneer je hebt gekozen voor een restitutiepolis, zal de behandeling voor 100% worden vergoed. Bij een naturapolis is dit percentage lager.

Zelf betalen
Sommige mensen kiezen ervoor om een aantal gesprekken zelf te betalen. Dit kan zinvol zijn:
– wanneer er sprake is van psychische problemen die niet door de verzekeraar worden vergoed. (Overigens vergoeden sommige verzekeraars in aanvullende pakketten wel de behandeling van extra diagnosen, zoals “aanpassingsstoornis”, of “probleem gerelateerd aan werk of relatie”)
– wanneer je, in overleg met je behandelaar, ervoor kiest om na de eerste 10 gesprekken, nog enkele gesprekken te plannen.

Het tarief voor gesprekken die zelf worden betaald is 95,- voor een gesprek van 45 minuten.
Let op: Soms kiest de cliënt ervoor om na de intake (dus na maximaal 2 sessies) te stoppen met de behandeling. In dat geval zal alleen de beoordeling door M. van der Hulst Psycholoog worden gedeclareerd (een zgn. “Onvolledig Behandeltraject” tegen een tarief van € 207,19. Dit tarief is door de verzekeraar vastgesteld). Wanneer je je eigen risico nog niet volledig hebt opgebruikt, zal je verzekeraar dit bedrag bij jou in rekening brengen. In sommige gevallen kan het dan dus voordeliger voor je zijn om de intake zelf te betalen. Dit zal, als het voor jou geldt, goed met je worden besproken.

Geplande afspraken op tijd afzeggen
Als je een gemaakte afspraak moet afzeggen, dan is het belangrijk dat je dat uiterlijk 48 uur van tevoren aan ons doorgeeft. Wanneer je niet tijdig afzegt, kunnen wij genoodzaakt zijn om kosten in rekening te brengen, die kunnen oplopen tot €30,-. Hiervoor ontvang je dan zelf een factuur (de zorgverzekeraar vergoedt geen zogenaamde “no show”). Dit geldt voor alle gemaakte afspraken, dus ook voor het eerste gesprek. Afmelden kan ook in de avonduren of het weekend door de voicemail in te spreken. Wil je er daarbij op letten dat je duidelijk je naam & tijdstip van de afspraak inspreekt? Het tijdstip van afmelding wordt geregistreerd. NB: Na een afmelding ligt het initiatief voor het maken van een nieuwe afspraak bij jezelf.

Voorwaarden dienstverlening
Op de dienstverlening zijn de praktijk- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Waar vind je ons?

Borneostraat 38
1094 CL Amsterdam
T: 06 - 8104 8192

Huidige wachttijd

Wij nemen op dit moment
geen nieuwe cliënten aan.
We kunnen nog niet
voorspellen wanneer de
cliëntenstop weer kan
worden opgeheven.

zie verder werkwijze