Het is natuurlijk bekend dat de werking van de hersenen verandert met het ouder worden. Bij ouderen gaat het denken vaak trager en onthouden kan moeilijker zijn. Deze achteruitgang hangt samen met veranderingen in de structuur en werking van de hersenen. De afgelopen jaren wordt steeds duidelijker dat deze veranderingen soms al tientallen jaren vóórdat er daadwerkelijk klachten ontstaan, optreden. Om de veranderingen te beïnvloeden, kan het zinvol zijn om al op een leeftijd van 40 of 50 jaar oud aanpassingen te maken in de leefstijl.

Maar welke veranderingen zijn het effectiefst?

Dat onderzochten wetenschappers van de universiteit van Melbourne, in Australie. In 1990 wierven zij 387 vrouwen in de leeftijd van 45 tot 55 jaar. In de daarop volgende jaren werden gegevens verzameld over hun sociale status, leefstijl, lichamelijke gezondheid, genetische risico’s, ziekten in hun familie en psychische kenmerken. Van 1998 tot 2013 werd meerdere keren hun geheugen getest, door de dames een woordenlijst van 10 woorden te laten onthouden.

De onderzoekers analyseerden bij wie het geheugen gedurende de 15 jaar van het onderzoek veel verslechterde en bij wie het geheugen minder snel verslechterde. Vervolgens keken zij welke van de onderzochte factoren het meeste invloed had op de verslechtering van het geheugen.

Wat bleek? Die dames die het meest lichamelijk actief waren, toonden de minste achteruitgang van het geheugen. Lichamelijke activiteit was gemeten door te vragen hoeveel dagen per week de vrouw voor haar plezier bewoog, bijvoorbeeld in de vorm van wandelen, fietsen of sporten. Meer bewegen hing samen met minder achteruitgang van het geheugen.

Het effect van bewegen was groter dan bijvoorbeeld het effect van erfelijkheid, hart- en vaatziekten of psychische gesteldheid.

De conclusie van dit onderzoek is dat meer bewegen waarschijnlijk de verstandigste verandering in je leefstijl is die je na je 40ste kunt maken, als je je geheugen gezond wilt houden!

Bron: Cassandra Szoeke, Philippe Lehert, Victor W Henderson, Lorraine Dennerstein, Patricia Desmond, Stephen Campbell, Predictive Factors for Verbal Memory Performance Over Decades of Ageing: Data From the Women’s Healthy Ageing Project., The American Journal of Geriatric Psychiatry (2016)