E-health

Met e-health wordt bedoeld: technologische toepassingen voor de cliënt om de zorgverlening te ondersteunen. E-health wordt op allerlei manieren gebruikt in de gezondheidszorg, maar binnen de GGZ betekent het vaak dat cliënten -via internet- toegang krijgen tot een digitale behandelomgeving. Hier kunnen zij informatie en oefeningen vinden, die helpen om hetgeen wat in het therapiegesprek aan bod is gekomen, in te zetten in het dagelijks leven. Deze omgeving is geheel privé, dus buiten de behandelaar krijgt niemand inzicht in wat de cliënt hier doet.
E-health draagt bij aan toegankelijkheid van de zorg, en het kan de kwaliteit en de efficiëntie van de behandelingen vergroten.

Niet bij alle behandelingen zal e-health een even groot aandeel hebben. Sommige zaken kunnen nou eenmaal alleen in direct contact met de behandelaar worden aangepakt. Daarnaast moet de client zich natuurlijk wel prettig voelen bij het werken via internet. Voordat we ergens aan beginnen, zal dit allemaal worden besproken.

Waar vind je ons?

Borneostraat 38
1094 CL Amsterdam
T: 06 - 8104 8192

Huidige wachttijd

Op dit moment hebben we een cliëntenstop.
Waarschijnlijk zullen we pas in december weer ruimte hebben voor nieuwe cliënten

zie verder werkwijze